Mjete të kompletuara

për të ndërtuar cfare deshironi

 • Mirëmbajtje

  Rritje të produktivitetit nëpërmjet organizimit të burimeve teknike dhe njerëzore. Asistencë në problematika teknike që shfaqen gjatë veprimtarisë së përditshme. Suport i profilizuar, ekipe të ndara në departamente sipas kërkesave dhe nevojave të subjekteve.
  Kontrata Mirëmbajtje

  Prioritet në shërbim, zgjidhje sipas problematikave teknike, njerëzore dhe zhvilluese, konsulencë për biznese të cfarëdolloj profili etj.

  Support 24/7

  Suport i plotë për çdo problematikë të infrastrukturës së ndërmarrjes.

  Zgjidhje Financiare

  Software dhe shërbime të ofruara për çdo tipar të menaxhimit dhe modernizimit të një biznesi apo entiteti publik.

  Zgjidhje IT

  Mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga supori i përditshëm deri te zgjidhje të unifikuara për ndërmarrje të mëdha.

  Trajnim dhe Implementim

  Trajnim të software eksistues apo të personalizuar i ofruar në vënd, online apo në salle me kompjutera individual.

  Mbështetje Teknike

  Kompletim të infrakstruktures teknike së ndërmarrjes duke zgjedhur pajisjet e duhura.

 • Konsultim

  Lehtësim të vendimmarrjes të bordit drejtues nëpërmjet konsultimit teknik dhe menaxherial. Analize të operacioneve të ndërmarrjes e shoqeruar me propozime dhe zgjidhje të bazuara në standarde ndërkombetare. Mbështetje teknike dhe strukturore mbi problematikat të hasura nga biznesi.
  Analizë e Detajuar

  Konsultim menaxherial

  Konsultim Financiar

 • Web

  Infosoft Software Developer është kompania e parë në Shqipëri që ofron aplikacione Web të realizuara me platforma moderne duke dhënë zgjidhje të automatizuara, inteligjente, efektive dhe të shkallëzueshme. Me ekspertizë dhe njohuri të thellë në fushën e zhvillimit informatik, ISD u shërben klientëve në mënyrë efektive për të plotësuar kërkesat nga një spektër i gjërë biznesesh.
  Website Moderne

  Aplikacione Web Dinamike

  Aplikacione Web
  sipas porosisë

 • Desktop

  Infosoft Software Developer është kompania e parë në Shqipëri që ofron aplikacione Desktop të realizuara me platforma moderne duke dhënë zgjidhje të automatizuara, inteligjente, efektive dhe të shkallëzueshme. Me ekspertizë dhe njohuri të thellë në fushën e zhvillimit informatik, ISD u shërben klientëve në mënyrë efektive për të plotësuar kërkesat nga një spektër i gjërë biznesesh.
 • Mobile

  Infosoft Software Developer është kompania e parë në Shqipëri që ofron aplikacione Mobile të realizuara me platforma moderne duke dhënë zgjidhje të automatizuara, inteligjente, efektive dhe të shkallëzueshme. Me ekspertizë dhe njohuri të thellë në fushën e zhvillimit informatik, ISD u shërben klientëve në mënyrë efektive për të plotësuar kërkesat nga një spektër i gjërë biznesesh.
  Aplikacione Android

  Aplikacione IOS

  Aplikacione Cross-Platform

 • API

  Shtim të kapaciteteve të software-ave tuaj. Automatizim nëpërmjet API për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin të rrjedhës të punës. Kontroll i plotë mbi rrjedhën e punës, aksesin të informacionit të brëndshëm, ofrimin e shërbimeve, sigurinë teknike dhe menaxhimin të burimeve.
  REST API

  SOAP API

 • Shërbime IT

  Suport i plotë për çdo problematikë të infrastruktures teknike të ndermarrjes. Sigurim të jetëgjatësisë të pajisjeve dhe shmangie të kostove të tepërta të zëvëndësimit së tyre. Organizim të burimeve teknike për të ndjekur metodat e sakta të infrastrukturës teknike për biznesin tuaj. Mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga supori i përditshëm deri te zgjidhje të unifikuara për ndërmarrje të mëdha.
  Suport IT

  Konsultim Teknik

  Administrim Databaze

  Siguri Kibernetike

  Konfigurim Rrjeti

  Mirëmbajtje Serveri

 • Hardware

  Kompletim të infrakstrukturës teknike të ndermarrjes duke zgjedhur pajisjet e duhura. Konsultim dhe orientim drejt zgjedhjes të sakte të hardware-it sipas profilit të subjektit.
 • Cloud Saas

  Computing Software as a Service (SaaS) - Kompania jone ofron software sipas modelit SaaS. Ju mund te përdorni programet që ne ofrojme për periudhën kohore që ju nevojitet, duke u abonuar për aksesin e tyre pa patur nevoje të blini të gjithë produktin. Hosting - ISD ju mundëson serverat e saj me të cilet ISD ofron ruajtjen e të dhënave dhe akses online të aplikacioneve tuaja. Me këtë shërbim ju thjesht hapni browserin, logoheni dhe vazhdoni të përdorni aplikacionin tuaj.
  Hostim

  Software me abonim

  Mirëmbajtje Serveri